ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля внимателно прочетете Общите условия по-долу, преди да използвате услугите, достъпни през интернет страницата thefoodproject.shop.

При поръчка в thefoodproject.shop, автоматично се счита, че сте запознат с Общите условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате. Всеки Клиент е обвързан с Общите условия за цялото време на ползване на сайта, от неговото начално влизане до неговото напускане.

Настоящите Общи условия за предоставяне на продукти от thefoodprojectshop са изготвени от ЕТ ” Йети-Снежния човек-Д.Томова”

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ОБЯВИМ ЗА ВАС, СЪГЛАСНО ЗЕТ и ЗЗП

Име и адрес на фирмата – ЕТ ” Йети-Снежния човек-Д.Томова”, гр.София, ул. Симеоновско шосе №9 Данни за кореспонденция – вж.Контакти.

ЕТ “Йети-Снежния човек-Д.Томова” е регистрирано по ЗДДС и всички цени, посочени в сайта thefoodproject.shop са с включен ДДС. Посочената стойност НЕ включва разходите за доставка. Стойността на доставката се изчислява съгласно тарифата на куриерската компания-EКОНТ,извършваща доставката и съгласно правилата, посочени в настоящите общи условия. Органът, осъществяващ контрол върху дейността на онлайн магазин thefoodproject.shop е Комисията за защита на потребителите. Основната информация и характеристиките на продуктите са изписани подробно в страницата, представяща всеки отделен продукт. Доставката се извършва чрез куриерска фирма-EKОНТ, а заплащането стойността на избраните продукти и таксата за куриерска услуга се извършват с наложен платеж при получаване на стоката

 

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОКИ

Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС и не включват цена за доставка! ET “Йети-Снецния човек-Д.Томова” си запазва правото да променя цените в сайта без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

 

Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите.

 

При разлика между актуалната и обявената цена и/или външен вид, Клиентът ще бъде уведомен своевременно по телефона. Клиентите могат винаги да сигнализират на екипа на електронния магазин за допуснати грешки относно цени и характеристики на продукти, така че да бъдат предприети навременни действия за тяхното коригиране.

 

При допуснати грешки в публикуваната на сайта информация, thefoodproject.shop си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка/и и не дължи обезщетение по никакъв начин на Клиента, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Потребителят може да откаже своята поръчка, но ако направи това след като поръчката е вече изпратена, Клиентът дължи обезщетение в рамките на извършените транспортни разходи. След изпращане на Вашата онлайн поръчка може да бъдете потърсен от служител на ЕТ ” Йети-Снежния човек-Д.Томова” за уточняване на детайли по заявката. При некоректно въведени от потребителя телефон и/или електронна поща, поръчки не се изпълняват.

 

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН thefoodproject.shop , ПРЕДЛАГА ПРОДУКТИ НА ФИРМА ЕТ ” Йети-Снежния човек-Д.Томова”

 

ДОСТАВКА

Заявките се обработват и изпращат (ако всичко е налично) в рамките на 3-5 работни дни. В почивни и официални празнични дни заявки не се обработват. Ако искате да се откажете или да промените поръчката си, свържете се с нас незабавно.

 

Цената за доставка НЕ е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно както следва:

 

При поръчка : цената за доставката до офис на куриерската компания ЕКОНТ в страната е 4,00лв., а до врата на клиента – 6,00 лв.

Доставката с куриер може да бъде:

До врата, т.е. до посочен от вас адрес. В този случай стоката се предава на Клиента или на негов представител, който приема и потвърждава получаването ѝ от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. В сличай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ЕТ ” Йети-Снежния човек-Д.Томова” се освобождава от задължението си да достави заявената за купуване стока, а Клиентът се задължава със заплащането на разходите по доставката. Затова, ако изберете този начин за доставка, задължително вписвайте адрес, на който ще има Ваш представител.

До поискване – пратката Ви, ще бъде доставена до посочен от Вас във Формата за заявка офис на куриерската фирма. В този случай преди приключване на поръчката в полето  Бележки към поръчката  въведете конкретния офис, откъдето ще можете да вземете продуктите си в удобен за Вас момент в рамките на работното време на куриерската компания.

 

ЕТ ” Йети-Снецния човек-Д.Томова” не носи отговорност за закъснение на доставката, в случаите, в които закъснението е по вина на куриерската компания.

 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите по доставка и връщане на стоката.

 

ОТКАЗ ОТ СТОКАТА И РЕКЛАМАЦИИ

Според ЗЗП, Клиентът като Потребител има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаването ѝ в случай, че стоката не е използвана, не е нарушена целостта на опаковката ѝ и е във вида, в който е получена. При констатация на дефектен продукт до 24 ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ЕТ “Йети-Снецния човек-Д.Томова” се ангажира той да бъде подменен с нов или да бъде възстановена в пълен размер заплатената от Клиента стойност на стоката не по-късно от 30 дни, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като Потребител сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на Клиента, а при връщане на дефектна такава – за сметка на доставчика.

 

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към представителя на куриерската компания, който да ви издаде Протокол за увредена пратка.

 

Клиентът има право на отказ да получи заявената от него стока, когато:

 

Доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед.

При транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена. ВАЖНО: Отговорността по проверка за несъответствия от общ характер (вид, количество, видими дефекти) на пратката в момента на доставянето, е изцяло задължение на Клиента. С подписването на „Приемо-предававателния протокол“ или съответстващата документация на куриерската компания, Клиентът удостоверява, че е получил стоката в предварително заявения вид, количество и срок. Рекламации по отношение на вид и количество на получените стоки се приемат преди подписване на Приемо-предавателния протокол, а в случаите на предявене в момента на доставка претенции от страна на Клиента, същият изисква от представителя на пкуриерската компания „Двустранен протокол за увредена стока“, който се попълва в момента на предаване на стоката.

 

След получаване на стоката, Клиентът има право в 14-дневен срок да иска връщането ѝ при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. В този случай, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена или да му бъде възстановена заплатената от него сума. Изявлението за връщане се изявява чрез кратката форма за контакт в сайта или на посочената в него  електронна поща, като се посочва съответния избор. Клиентът е длъжен да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована, заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи.

 

Връщане на стока не се прилага в следните случаи:

 

При доставка на стоки, повредени и/или променени след момента на получаването имКогато индивидуалната опаковка на стоката е повредена или липсва.

*******

 

ЕТ “Йети-Снецния човек-Д.Томова” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. ЕТ “Йети-Снежния човек-Д.Томова” гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нномативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти.

 

Настоящите Общи условия са в сила от 25.11.2018 г. ЕТ “Йети-Снежния човек-Д.Томова” си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в настоящия сайт.

 

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.